Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΠλάνηΑνεβήκαμε στο κατάστρωμα και επαναπαυόμαστε,

Δεν ξέρουμε πως δεν υπάρχει υπόλοιπο πλοίου ,

Δεν ξέρουμε πως δεν υπάρχει τίποτα 

κάτω από αυτά τα επιφανειακά σανίδια 

που επιπολαίος επιπλέουν .


 Κώστας Μόντης

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Φεγγάρι (επαναδημοσίευση)

 Φέρει το δόρυ και είναι κολλημένο (προσωρινά) 

σε μια τροχιά ιδανική.

Δεν σηκώνει μαγκιές .

Κάθε αυθαίρετη μεταβολή μπορεί να επιφέρει 

την κατάρρευση του συστήματος.

Ο σεβασμός είναι αυτονόητος από όλους σε όλους ,

ανεξαρτήτως μεγέθους.

Κάθε πιθανή διαταραχή μόνο με αλληλοανοχή , 

αλληλοσεβασμό και υπομονή 

μπορεί να επανέλθει σε ισορροπία.

Κάθε αψυχολόγητη αντίδραση θα είναι καταστροφική.

                             Ευχαριστώ τον φίλο    twistedness   για την φωτογραφία!