Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Η δημιουργία του κόσμουΠώς να πάρεις στα σοβαρά ένα κείμενο που ξεκινά λέγοντας ότι πρώτα ο θεός έφτιαξε το φως και μετά τα αστέρια ?


Γεν. 1,1 Κατ' αρχάς ο απειροτελειος Θεός εδημιούργησεν εκ του μηδενός το

σύμπαν, τον ουρανόν και την γην.


Γεν. 1,2 Η γη ήτο αόρατος, αδιαμόρφωτος και απρόσφορος δια τον ζωϊκόν και φυτικόν κόσμον· σκοτάδι δε ηπλώνετο επάνω από τα ύδατα που την εσκέπαζον, το δε ζωοποιόν Πανάγιον Πνεύμα εφέρετο επάνω από τα ύδατα και περιέβαλλεν αυτήν.


Γεν. 1,3 Και είπεν ο Θεός· “να γίνη φως επί της γης”· και έγινε φως.

.
Γεν. 1,4 Και είδεν ο παντογνώστης Θεός το φως ότι είναι καλόν και σκόπιμον· και εχώρισεν ο Θεός το σκότος από το φως.


Γεν. 1,5 Και ωνόμασεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος ωνόμασε νύκτα. Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωϊ και έκλεισεν η πρώτη ημέρα της δημιουργίας.


Γεν. 1,6 Και είπεν ο Θεός· “να γίνη ο ουράνιος θόλος της γης μεταξύ των υδάτων, που καλύπτουν την επιφάνειάν της και των νεφών που αιωρούνται εις την ατμόσφαιραν, και να διαχωρίζη μεταξύ των υδάτων της γης και των υδάτων του ουρανού”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.Γεν. 1,7 Και έδωσεν ύπαρξιν ο Θεός στον ουράνιον θόλον και διεχώρισε τα ύδατα, τα οποία ήσαν επί της γης κάτω από τον ουρανόν, από τα νερά, τα οποία ήσαν επάνω εις τα νέφη του ουρανού.Γεν. 1,8 Και ωνόμασεν ο Θεός την ατμόσφαιραν ουρανόν. Και είδεν ο παντογνώστης Θεός ότι το έργον του αυτό ήτο ωραίον και σκόπιμον. Και έγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και έκλεισεν η δευτέρα ημέρα της δημιουργίας.


Γεν. 1,9 Και είπεν ο Θεός· “ας συναχθή το ύδωρ, το οποίον καλύπτει ολόκληρον την γην, εις ωρισμένην περιοχήν και ας φανή η ξηρά”. Και έγινεν, όπως ο Θεός διέταξε· και εμαζεύθη όλον το ύδωρ της γης εις τας βαθείας περιοχάς των ωκεανών και θαλασσών, και εφάνη η ξηρά.


Γεν. 1,10 Και ωνόμασεν ο Θεός την εκτός της θαλάσσης έκτασιν γην, τας δε μεγάλας περιοχάς των υδάτων ωνόμασε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι η θάλασσα και η ξηρά είναι καλαί, έχουν τον σκοπόν και την χρησιμότητά των.


Γεν. 1,11 Και είπεν ο Θεός· “ας φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν εις την ξηράν χλόη και ποώδεις θάμνοι, που το κάθε είδος από αυτά θα έχη το ιδικόν του σπέρμα, δια να διαιωνίζεται επί της γης”· και εν συνεχεία διέταξεν ο Θεός· “να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν εις την γην καρποφόρα ξυλώδη δένδρα, έκαστον από τα οποία θα φέρη κατά το είδος του το ιδικόν του σπέρμα”.

Γεν. 1,12 Και έβγαλε πράγματι η γη ποώδη βλάστησιν, χλόην και θάμνους, κάθε είδος από τα οποία είχε το σπέρμα αυτού δια την διατήρησίν του. Και κατόπιν εφύτρωσαν και εμεγάλωσαν επί της γης καρποφόρα δένδρα, έκαστον από τα οποία έφερε το σπέρμα του είδους του, δια να διαιωνίζεται επί της γης.Γεν. 1,13 Είδεν ο Θεός ότι η χλόη, οι θάμνοι και τα δένδρα, που εκάλυψαν όλην την επιφάνειαν της ξηράς, ήσαν καλά, σκόπιμα και χρήσιμα. Εγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και συνεπληρώθη η τρίτη ημέρα της δημιουργίας.Γεν. 1,14 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς·Γεν. 1,14 Και είπεν ο Θεός· “ας γίνουν (ας φανούν) εις τον ουρανόν της γης φωτεινοί αστέρες, δια να φωτίζουν την γην και να χωρίζουν την ημέραν από την νύκτα. Ας είναι οι αστέρες αυτοί εις σημεία μετεωρολογικών και άλλων φαινομένων, και ας χρησιμεύουν εις κανονικήν μεταβολήν και διάκρισιν των εποχών του έτους, των ημερών και των ετών.Γεν. 1,15 Προ παντός δε ας είναι αυτοί στον ουρανόν, ώστε να φωτίζουν την γην”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.Γεν. 1,16 Και έκαμεν ο Θεός τους δύο μεγάλους αστέρας, τον ήλιον, τον μεγάλον αστέρα, να άρχη με το φως του όλην την ημέραν. Και τον μικρότερον αστέρα, την σελήνην, να άρχη με το φως της κατά την νύκτα. Επίσης διέταξε να φανούν και οι άλλοι αστέρες του ουρανού.Γεν. 1,17 Και έθεσεν αυτούς ο Θεός στο ουράνιον στερέωμα, δια να στέλλουν το φως των επάνω εις την γην·Γεν. 1,18 να εξουσιάζουν την ημέραν και την νύκτα και να ξεχωρίζουν το φως από το σκότος. Και είδεν ο παντογνώστης Θεός, ότι το έργον του αυτό ήτο καλόν, χρήσιμον και σκόπιμον.

14 σχόλια:

 1. Blogοδεσπότα Zako,
  Τα σχόλια ΣΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις μέρες μας είναι γνωστό ότι τα αστέρια είναι εργαστήρια παραγωγής ενέργειας και το πιο κοντινό μας αστέρι που είναι ο ήλιος είναι που μας χαρίζει όλη την ενέργεια και το φως που έχουμε εδώ .
   Προφανώς αυτό δεν ήταν γνωστό την εποχή που γράφτηκαν τα πιο πάνω κείμενα κατά τα οποία πρώτα ο θεός έφτιαξε το φως και μετά τα αστέρια .

   Διαγραφή
 2. Φίλε Zako,

  Επειδή έχω μελετήσει τη Βίβλο και πιο πολύ τη Γένεση [που είναι γενικώς έμπλεες αντιφάσεων κι αντιεπιστημονικών θέσεων], να θέσω ακόμα ένα θέμα: Πώς μπορούσε να υπάρξουν φυτά [δέντρα, θάμνοι, χόρτα, λουλούδια] χωρίς να υπάρχει ήλιος; Σύμφωνα με το εδάφιο 1,11 την τρίτη μέρα της Δημιουργίας «είπεν ο Θεός: “ας φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν εις την ξηράν χλόη και ποώδεις θάμνοι…», αλλά «τον ήλιον, τον μεγάλον αστέρα, να άρχη με το φως του όλην την ημέραν» τον έφτιαξε την επόμενη μέρα. Πως θα μπορούσε να υπάρξει το πράσινο χωρίς το φως του ήλιου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε anef ,
   προσπάθησα να συζητήσω τα θέματα αυτά με θεολόγους και με ιεχωβάδες αλλά για να σε πείσουν πρέπει να το θέλεις παρά πολύ .
   το επιχείρημα λέει ότι υπήρχαν τα αστέρια , αλλά λόγο πυκνής ομίχλης δεν έφτανε το φως μέχρι την επιφάνια της γης .
   Αυτός είναι ο λόγος που έβαλα το 1,14 και στα αρχαία . Αν πρόσεξες στην μετάφραση έχουν σε παρένθεση το (ας φανούν ) κάτι που σίγουρα μπήκε μετά για να καλύψει τα κενά .
   Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι η θρησκεία δεν είναι επιστήμη .

   Διαγραφή
 3. απιστευτες ανοησιες. τι σχεση εχουν τα -κατα δισεκατομμυρια χρονια- μεταγενεστερα αστρα με το φως καθ'εαυτο; 10 μολις δευτερολεπτα μετα τη μεγαλη εκρηξη οπου η ηλεκτρομαγνητικη δυναμη (και ο φορεας της, δηλαδη τα φωτονια) ηταν παρουσα μαζι με τις υπολοιπες θεμελιωδεις δυναμεις σε μια ενιαια, ξεκινησε η λεγομενη εποχη των φωτονιων
  http://en.wikipedia.org/wiki/Photon_epoch
  και οταν η θερμοκρασια επεσε περιπου 380.000 χρονια μετα, δημιουργηθηκε η μικροκυματικη ακτινοβολια υποβαθρου που παρατηρουμε σημερα, ενδειξη οτι το συμπαν σταματησε να ειναι αδιαφανες. φυσικα και η θρησκεια δεν ειναι επιστημη, αλλα και η επιστημη δεν ειναι θρησκεια. ψαχνετε κοσμολογιες σε ενα κατ'εξοχην θρησκευτικο βιβλιο και χανετε το δεντρο. αν δεν γουσταρετε θεολογιες, ανοιξτε τουλαχιστον κανενα εκλαικευμενο βιβλιο πχ "η αυτοβιογραφια του φωτος" απο τον Γραμματικακη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλτατε πρώτα να σου πω ότι τα επίθετα καλύτερα να αποφεύγονται αφού συνήθως χρησιμοποιούνται από αδυναμία στην προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα .
  Επίσης δεν μπορώ να δεχτώ ότι η βίβλος αναφέρετε στην ακτινοβολία όταν μιλά για φως αφού αναφέρετε στην γη και δεν πιστεύω να δέχεσαι ότι η γη δημιουργήθηκε πριν από τα αστέρια .
  Το πιο κάτω κείμενο είναι ενδιαφέρον !
  http://physics4u.wordpress.com/2009/06/23/%CE%AC-%CE%AE-%CF%8C/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. το μοναδικο επιθετο που χρησιμοποιησα στο προηγουμενο σχολιο μου ηταν το "απιστευτος" και παραδοξως μου εγιναν καποιες πομφωδεις υποδειξεις, οποτε ας ειμαστε τουλαχιστον σοβαροι.
  δεν ειμαι απολογητης της βιβλου και βασικα δεν ειχα προθεση να δικαιολογησω τιποτα. υποστηριξα απλα πως αυτο που προσπαθεις να χλευασεις μεσα απο την αναρτηση σου (οτι ταχα ειναι πρωτογονος και δογματικος οποιος θεωρει οτι ο θεος δημιουργησε πρωτα το φως και μετα τα αστρα) οχι μονο ειναι ασυναρτητο αλλα ουσιαστικα γυρναει μπουμερανγκ δειχνοντας μια μαλλον επιπολαιη γνωση της τρεχουσας κοσμολογιας. προφανως και η βιβλος δεν αναφερεται στην CMB, σιγα μην αναφερεται και στις εξισωσεις Maxwell ή τον χωροχρονο. με την ιδια λογικη να επιχειρηματολογησουμε και για τον αν οι πρωτοπλαστοι ειχαν αφαλο, αν οι χλωροπλαστες στο δεντρο της γνωσης ειχαν δικο τους DNA και ποσοι αγγελοι μπορουν να χορεψουν πανω στην κεφαλη μιας καρφιτσας. οσον αφορα το αρθρο, αναφερεται σε μια πολυ μεταγενεστερη εποχη απο αυτη που συζηταμε. αμέσως μετά τους Σκοτεινους Αιωνες, περιπου 150 εκατομ. χρονια μετα τη Μεγαλη Εκρηξη οπου αρχισαν να σχηματιζονται οι πρωτες δομες μεσω του επαναιονισμου μεχρι και το τελος αυτου περιπου 0.8 με 1 δισεκατομ. χρονια αργοτερα όπου έχουμε τα πρωτα άστρα.
  http://www.dartmouth.edu/~physics/news/colloquium.archives/FirstStars_Dartmouth.pdf
  Σχετικα με την αναφορα στον ανθρακα, πραγματι υπαρχουν επαρκεις ενδειξεις οτι οι συνθηκες δεν ηταν προσφορες για να δημιουργηθει ανθρακας-12, ειδικα στα πρωτα λεπτα. Ο Hoyle περιπου στα 1950 κανοντας κατα πολλους τη "μονη σοβαρη εφαρμογη της ανθρωπικης αρχης" (παντα υπο το πρισμα του carbon-chauvinism φυσικα) υπολογισε μια πολυ συγκεκριμενη τιμη ενεργειας για την τριπλη διασπαση πυρηνων ηλιου στη πυρηνοσυνθεση, τη λεγομενη κατασταση Hoyle που προσφατα μαλιστα προσδιοριστηκε και πειραματικα η διεγερμενη κατασταση του συντονισμου της. χαιρετω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το ξέρω ότι τα ελληνικά μου είναι μέτρια αλλά το είπα με την λογική ότι τις ανοησίες τις λέει ο ανόητος.
  Γιατί θεωρείς ότι το να πεις μια άποψη είναι χλευασμός?
  Πιστεύω ότι η ανάρτηση δεν είναι προσβλητική και ούτε μίλησα για πρωτόγονους και δογματικούς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Πώς να πάρεις στα σοβαρά ένα κείμενο που ξεκινά λέγοντας ότι πρώτα ο θεός έφτιαξε το φως και μετά τα αστέρια?" οταν δεν παιρνεις στα σοβαρα κατι ειτε το αγνοεις επιδεικτικα ειτε το συζητας (αναπαραγοντας το) με μια εξ'ορισμου σκωπτικη διαθεση. χλευαζω σημαινει περιπαιζω. απο την αλλη πλευρα, οι αποψεις δεν συνιστουν επιστημη οποτε ισως κακως εναντιωθηκα εξ'αρχης. φυσικα και η αναρτηση δεν ειναι προσβλητικη, αν ηταν, θα εβαζα τις παραπανω δυο λεξεις σε εισαγωγικα. οπως και να 'χει παντως, ευχαριστω για την αλληλεπιδραση και συγχαρητηρια για τη θεματολογια του ιστολογιου σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ευχαριστώ για την επίσκεψη! Θα τα ξαναπούμε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ωραία συζήτηση, μπράβο σας. έχασά την. στην επόμενη! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ξάδελφε εχτες έφαγα τα πρώτα δυο πιπέρια που τες γλάστρες μου. Κανονικά έπρεπεν να σου φέρω το ένα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κανονικά ναι. αλλά έμπειράζει γιατί το ένα που θα μου έφερνες θα το εμοίραζα και θα σου έδινα το μισό. εσύ θα το εμοίραζες στο 1/4 και τα λοιπά και τα λοιπά...

   Διαγραφή
 11. Πολλή φασαρία.
  Ευτυχώς που τα έφαα καλό !

  ΑπάντησηΔιαγραφή