Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

10 είδη ανθρώπων

"Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων. Αυτοί που καταλαβαίνουν το δυαδικό σύστημα,κι αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν"

2 σχόλια: